Noticies

Conveni col·laboració Generalitat Valenciana - Consell Valencià de Col·legis de Procuradors

15-02-2019 - Noticies d'última hora

Conveni de col·laboració firmat el dia 14.02.19 entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i el Consell Valencià de Procuradors.

El passat dia 14 de febrer es va firmar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i el Consell Valencià de Procuradors, pel qual es concedix la subvenció destinada a la indemnització de les actuacions corresponents a Assistència Jurídica Gratuïta, accés a la Justícia, Representació per Procuradors/as del Torn d'ofici, Funcionament dels Col·legis Procuradors/as i Formació arreplegada en la Llei  28/2018,de 28 de desembre  de  Pressupostos  de la Generalitat per a l'exercici 2019.

Conveni       Nota de premsa        Foto

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
secretaria@icpv.com