Convenis Institucionals

Banc de Sabadell, S,A. - Pla de Pensions Individual
Grupo Ático34, S.L. - Protecció de dades
Contracte de col·laboració entre el Col·legi de Procuradors de València i l'empresa Grupo Atico34, S.L., sobre protecció de dades de caràcter personal.
Banc de Sabadell, S.A.- Informació Fons d'Inversió
Conveni de col·laboració subscrit entre el CGPE i l'ICPV per a la utilització pel Col·legi de l'aplicació de comunicacions electròniques certificades del Consell General de Procuradors
Banc de Sabadell, S.A.- Oferta Financera Col·lectius Professionals
Conveni prestació servicis manyeria
Banco de Santander, S.A. - Acord de Col·laboració
Banc de Sabadell - Oferta Financera Col·lectius Professionals
Conveni de Col·laboració entre l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de València i el Banc de Sabadell, S.A
Conveni MNprogram
Acord de col·laboració amb Globalfinanz Gestión Correduría de Seguros, S.L
Acord de col·laboració entre l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de València i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a la realització d'una guia de bones pràctiques de presentació telemàtica d'escrits a través de Lexnet
Conveni empresa missatgeria G.P. Mensajeros
Convenio colaboración ICPV y la empresa Profesional Group Conversia, S.L.U
Acord marc de col·laboració entre l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de València i la Corredoria d'Assegurances Ángel Somalo Vilana S.L. en matèria d'assegurances
Convenio colaboración ICPV y la Entidad Centro de Conciliación Mediación y Arbitraje, S.L. (CCMEDYA)
Oferta de servicios de adecuacion a la legislacion vigente sobre Proteccion de Datos de caracter personal para los despachos juridicos y asesorias para el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia
Número de registres trobats:18
Pàgines: 1

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com