Resolucions Judicials

Tribunal Suprem - Sentència de data 05.07.2021 Oficials Habilitats
Tribunal Constitucional - Sala Segona. Sentència 79/2021 de 19 d'abril de 2021.
Tribunal Suprem – Sentència de data 04-05-2021: L'anotació preventiva d'embargament queda prorrogada per la sol·licitud de certificat de càrregues.
Audiència Provincial de Saragossa - Sentència. Terminis substantius
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil - Sentència admet recurs sobre presentació d'escrit a través de Lexnet dirigit a Jutjat erroni
Audiència Provincial de València - Secció Sexta. Sentència sobre còmput de terminis resolucions judicials
Tribunal Suprem. Sala Civil Sentència sobre aplicació i limites de l'Aranzel
Audiència Provincial de València - Secció Quinta - Apel·lació 1226/18
T.C. - Sala Segona - Sentència 208/1998, de 26 d'octubre de 1998
T.S. Sala Civil - Doctrina jurisprudencial sobre tanques abusives: Comissió d'obertura, IAJD, Aranzels de Notari i Registrador i Gastos de Gestoria
T.C. - Sentència 93/19, de 15.7.19. Respecte de la inadmissió del recurs de revisió i subsidiari de nul·litat d'actuacions en exp. de jura de comptes d'advocat.
Audiència Provincial de Múrcia - Secció 1a - Interlocutòria 159/19 - En relació al sistema Lexnet
AP Alacant Secció 9a amb seu a Elx - Índex telemàtic
Tribunal Constitucional - Sentència en relació amb l'últim incís de l'art. 152, apartat 2, de la Llei d'Enjudiciament Civil, en la redacció donada al dit precepte per l'article únic, apartat dèsset, de la Llei 42/2015, de 5 d'octubre, “de reforma de
Tribunal Suprem - Sentència núm. 1628/18 sobre petició de l'AEAT al President del CGPJ de remissió d'Informació relativa a la participació d'advocats i procuradors en proc. judicials
Tribunal Suprem - Sentència nº 1611/18 sobre petició de l'AEAT al President del CGPJ de remissió d'Informació relativa a la participació d'advocats i procuradors en proc. judicials
Tribunal Superior de Justícia de Madrid - Sala Contenciós-Administratiu Secció Sexta. Oficials Habilitats
Jutjat de 1a Instància nº 10 de Santander - Interlocutòria estima doble acció
Jutjat de 1a Instància nº 3 de Santander - Interlocutòria estima revisió doble acció
Jutjat de 1a Instància nº 3 de Santander - Interlocutòria estima parcialment revisió
Número de registres trobats:87
Pàgines: 1 2 3 4 5 Següent

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com