Resolucions Judicials

Audiència Provincial de Múrcia - Secció 1a - Interlocutòria 159/19 - En relació al sistema Lexnet
AP Alacant Secció 9a amb seu a Elx - Índex telemàtic
Tribunal Constitucional - Sentència en relació amb l'últim incís de l'art. 152, apartat 2, de la Llei d'Enjudiciament Civil, en la redacció donada al dit precepte per l'article únic, apartat dèsset, de la Llei 42/2015, de 5 d'octubre, “de reforma de
Tribunal Suprem - Sentència núm. 1628/18 sobre petició de l'AEAT al President del CGPJ de remissió d'Informació relativa a la participació d'advocats i procuradors en proc. judicials
Tribunal Suprem - Sentència nº 1611/18 sobre petició de l'AEAT al President del CGPJ de remissió d'Informació relativa a la participació d'advocats i procuradors en proc. judicials
Tribunal Superior de Justícia de Madrid - Sala Contenciós-Administratiu Secció Sexta. Oficials Habilitats
Jutjat de 1a Instància nº 10 de Santander - Interlocutòria estima doble acció
Jutjat de 1a Instància nº 3 de Santander - Interlocutòria estima revisió doble acció
Jutjat de 1a Instància nº 3 de Santander - Interlocutòria estima parcialment revisió
Jutjat Mercantil nº 1 de Santander - Interlocutòria estima revisió doble acció
Audiència Provincial Secció 4º de Santander - Tanques sòl
Deganat dels Jutjats de Santander - Junta Sectorial de Jutges de 1a Instància i Mercantil
Tribunal Constitucional - Sentència nº 72/2018 de data 21 de juny de 2018, el precedent del qual és la Sentència TC número 58/2016, per mitjà de la qual es declara la inconstitucionalitat de l'article 188.1 de la Llei de la Jurisdicció Social
Audiència Nacional - Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera - Sentència de 7 de juny de 2018 - Títols de Procurador - Llei d'Accés
Tribunal Suprem - Sala Civil. Sentència 360/18 de 15 de juny. Abast de l'omissió del trasllat previ de còpies d'escrits i documents a través de procurador, interpretació de l'art. 276 LEC.
Jutjat Contenciós-Administratiu nº 27 de Madrid - Sentència Oficials Habilitats
Secció Primera del Civil de l'Audiència Provincial de Girona - Vigència Aranzel Procuradors
Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, Sentència de data 28 de febrer de 2018, per la qual es revoca inadmissió demanda per error involuntari
Interlocutòria de la Secció Sexta de lAudiència Provincial de València - Estimació recurs inadmissió de demanda per falta d'acreditació Taxa Judicial
Tribunal Suprem - Sala Civil - Interlocutòria de data 31/5/2017
Número de registres trobats:76
Pàgines: 1 2 3 4 Següent

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
secretaria@icpv.com