Decret d'aranzels

ADVERTIMENT: Minutar conforrne a l'aranzel art. 21-17 de l'Estatut del *ICPV. El seu incompliment suposa una falta greu segons art. 79-h, i sanció previ expedient d'expulsió, art. 84 paràgraf b.

ARANZELS DELS PROCURADORS DELS TRIBUNALS D'ESPANYA:

Reial decret 1373/2003, de 7 de novembre de 2003, aprova l'aranzel de drets de procuradors. » »

Reial decret 1/2006, de 13 de gener. Modificació de l'aranzel dels drets a percebre pel procurador en els judicis concursals.

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com