Zona privada

Qué es la mediació

Què és la Mediació?

És un mètode que facilita que les persones per si mateixes puguen gestionar o resoldre les seues discrepàncies i conflictes d'una manera pacífica, dialogada i satisfactòria, amb l'ajuda d'un Mediador neutral, qualificat i alié al conflicte

El mediador no és un assessor legal, ni un terapeuta ni un concialiador, sinó que és un professional que els ajuda a identificar el conflicte i a trobar la solució més adequada a les seues necessitats

Quan es pot acudir a la Mediació?

En qualsevol situació que sorgisca una problema o inclús en prevenció d'un conflicte, o en compliment dels pactat o imposat per sentència, vosté pot demanar mediació.

Si té un procediment judicial obert, és una mediació intrajudicial, no suspén el curs del procés, no ho dilata, ja que és més ràpid que els propis assenyalaments del Jutge.

Quines avantatges té la Mediació?

En un procediment

  • Ràpid, els terminis els fixen les parts
  • Voluntari, pot deixar el procediment en qualsevol moment
  • Confidencial, ningú podrà dir el que es tracta en les sessions ni utilitzar la documentació que s'aporta
  • Humà implica gestió emocional i motivació a superar el problema.
  • Flexible, s'adapta a les necessitats del cas
  • Presencial I/O Virtual la mediació electrònica Online
  • Negociació assistida d'interessos i satisfacció de necessitats , basat en l'escolta i la paraula
  • És més econòmica que acudir al Jutge o al  àrbitre
  • Preserva la convivència pacífica i la comunicació en el futur
  • L'Acord que s'aconseguixes tindrà el valor de Sentència prèvia la seua protocol·lització davant de Notari i homologació davant del jutge

Qui són els mediadors de l'ICPV?

Són Procuradors col·legiats amb el perfil idoni i dins de les seues competències, per a atendre-li en este mètode alternatiu i, al seu torn complementari al judicial, de caràcter voluntari i autocompositiu, que a més compten d'haver rebut una formació adequada i es troben vàlidament inscrits com a mediadors en el propi Registre de la Institució de Mediació del CGPE com en el Registre del Ministeri de Justícia

 

 

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia