Dependències

Secretaría de Col·legio situada en lel Carrer Cirilo Amorós nº 69, 1º y 2º de València.
Teléfon: 96 352 94 11

Departament Extensió
TORN DE OFICI 20, 22, 27 y 28
LEXNET I PLATAFORMA TRASLLAT COPIES 23
ATENCIÓ AL COL·LEGIAT 25
ALTES, BAIXES I HABILITACIONS 25
COMPTABILITAT 26
DEONTOLOGIA 26
DEGANAT I JUNTA DE GOVERN 26
GERENCIA 29

Fax: 96 352 15 20

 

Sala de Notificacions i Trasllats: Avinguda Professor López Piñero, 14 - 46013 Valencia.
Telèfon: 96 351 32 15

Delegació del Col·legi: Avinguda Professor López Piñero, 14 - 46013 València.
Telèfon: 96 351 26 66
Fax: 96 394 11 50

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
secretaria@icpv.com