Zona privada

Finestreta única - Qué és?

El ICPV com a Corporació de dret públic amb aquest Portal, a través de la seua Finestreta de Serveis, compleix amb els requisits i obligacions exigits tant en la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el Lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici, coneguda com a Llei Òmnibus ", així com la Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seua Adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici, on tant el ciutadà com el col.legiat poden realitzar de forma gratuïta determinats tràmits en línia.

A més mitjançant el Portal del Consell General de Procuradors d'Espanya tant el ciutadà com procurador podran realitzar determinats tràmits en línia, de forma gratuïta i ràpida a través de la finestreta única de la Directiva de Serveis EUGO.

El ICPV desenvolupa aquesta eina "viva" de treball per al procurador, la seua formació i informació, alhora que garanteix la defensa dels drets del Ciutadà situant-lo en un pla d'igualtat de les parts en el procediment judicial amb la gestió administrativa del Torn d' Ofici, la seua representació processal davant els òrgans judicials i de l'Administració de Justícia i la celeritat amb l'especialització processal de la tramitació del litigi.

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia