Ciutadans

En atenció al Ciutada el ICPV en compliment de la nova llei Omnibus, ofereix en la seua Finestreta de Serveis la següent informació col.legial i tramits disponibles amb accés per web mitjançant DNI electronic o signatura digital, o si no presencialment a les oficines del Col.legi

Informació Col.legial

             Alta Exercent

             Alta No Exercent

Tramits disponibles

Només es podran realitzar els tramits en línia previa identificació completa i accés mitjançant DNI ELECTRONIC o SIGNATURA DIGITAL.

Vies de Reclamació i Recursos

Els Ciutadans i usuaris que desitgen iniciar qualsevol reclamació tenen a la seua disposició diverses Vies:

  • ADMINISTRATIVA on l'usuari materialitza la seua reclamació o queixa mitjançant escrit confeccionat per ell mateix o model normalitzat, dirigit a l'organ administratiu competent en la materia objecte de reclamació.
  • EXTRAJUDICIAL via més rapida i comoda, en la qual ens posem en contacte amb la persona o institució que s'haja de fer carrec del pagament de la possible indemnització intentat mitjançant una negociació arribar a una solució equitativa i raonable.
  • JUDICIAL implica el fracas de la via amistosa o extrajudicial, per la qual vam acudir a l'auxili dels tribunals de justícia per denúncia o demanda, sent la solució més costosa.
  • ALTRES  VÍES quedarien les reclamacions que el Ciutada podria instar per la infracció de qualsevol norma administrativa per part del prestador del servei bé davant els Organismes de Protecció del Consumidor, bé davant del Col.legi Professional tractant-se de la categoria d'activitats professionals regulades.

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com