Ciutadans - Via de reclamació judicial

És la reclamació davant la jurisdicció civil per reclamar dels tribunals una condemna a una determinada prestació.

On: Jutjat de Primera Instància de la localitat del demandant excepte Furs especials.
Inici: per demanda.
Òrgan tramita / Resol: jutjats de primera instància
Notificació: Sentència
Recursos: Davant l'Audiència Provincial corresponent

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com